کلوپ کبوتران مسافتی اهواز

نمایش کبوتران پلاکی (مسابقه) در خوزستان

فروش کبوتر

وبلاگ استاد کبوتر مسافتی نامه بر ایران . عمو یحیی اولین شخصی بود که در استان خوزستان کبوتر
نامه بر را از شهرستان بروجرد رها کرد و کبوترش که از نژاد معروف مرغابی بود جواب داد . امیدوارم که
دوستان گرامی همیشه احترام این شخص بزرگ را در ایران داشته باشند و از صداقت و مردم داری اش
الگو بگیرند . تنها کسی که در این مدت با تواضع در راه جمع کردن کبوتر داران در یک جمع سالم تلاش
کرد عمو یحیی بود . (راهداری )

 همایش کبوتران نامه بر اهواز برای حفاظت از محیط زیست

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

 

فروش انواع کبوتر پلاکی

 

فروش انواع کبوتر پلاکی

 

فروش انواع کبوتر پلاکی

 

فروش انواع کبوتر پلاکی

 

فروش انواع کبوتر پلاکی

 

فروش انواع کبوتر پلاکی

 

فروش انواع کبوتر پلاکی

 

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

 

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

 

فروش انواع کبوتر پلاکی

 

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی


فروش انواع کبوتر پلاکی  

فروش انواع کبوتر پلاکی

 

فروش انواع کبوتر پلاکی

 

فروش انواع کبوتر پلاکی

 

فروش انواع کبوتر پلاکی

 

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

 

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

فروش انواع کبوتر پلاکی

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم مهر 1393ساعت 8:0  توسط آقای گتراوی  | 

مطالب قدیمی‌تر